Kva melder du?

  E 9 5 4
7 6 4
kn 10
E 9 8 7
 
     
     

Meldingane går slik:

Vest Nord Øst Syd
  Pass Pass 1 hjerter
4 ruter Pass Pass 4 hjerter
Pass ?    

Tor Helness passa utan å bruke noko tid på det. Spelet var slik:

  E 9 5 4
7 6 4
kn 10
E 9 8 7
 
kn
kn
D 9 8 7 6 4 3 2
K 6 5
  D 8 7 3 2
10 8 3
K 5
D kn 2
  K 10 6
E K D 9 5 2
E
10 4 3
 

Eg hadde ikkje klart å passe, men det burde eg kanskje? Fordi? jonill@hotmail.com