1 ru xx

Dette er det einaste spelet eg hugsar frå Fredrikstad:


 
kn 7
E 7 3
D 10 8 5
8 6 3 2
 
9 6 4 2
10 9 4
K 2
E K 10 7
  E D 3
K 6 5
kn 9 6 4 3
kn 5
  K 10 8 5
D kn 8 2
E 7
D 9 4
 

 

Vest Nord Øst Syd
    Pass 1 kløver
Pass 1 ruter X XX
Pass Pass Pass  

Nord/syd spelte eit eller anna mystisk system der 1 rutersvaret over 1 kløver berre benekta femkorts major. Burde sikkert spurt kva 1 NT var, men det falt meg ikkje inn. Uansett tenkte eg at ei dobling etter førehandspassen var ei grei melding. Hvis makker tok det som major så hadde eg no litt av det, og tok han det som ruter så var det fint. Ingen visste kva syd si redobling var, men makker tok risken på at doblinga mi synte ruter og nord tok sjansen på at redoblinga synte det same :) Tre kløverstikk, tre ruterstikk, eitt hjerterstikk og eitt sparstikk seinare hadde vi innkassert den sjeldne summen 1000.