Frå kampen mellom Førde 2 og Hafslo/Solvorn
Av Geir Hjelmeland

 

Observerte to spennande spel i kampen mellom Førde 2 (Gjertsen) og Hafslo/Solvorn, der eg var bakspelar i slutten av første runde.

 

Spel 1:

 

Kva er beste spele føring i 5 ruter? No får de heile spelet:

 

 

K D x x x
-
E x x x
D kn x x

 

E 10 x x
K x x
10 x
10 x x x

Kn x
D kn x x x x x
K x x
x

 

x x
E x x
D kn 9 x
E K x x

 

 

 

 

Meldings forløp:

 

Vest

Nord

Øst

Syd

 

 

 

1 ruter

Pass

1 spar

2 hjerter

Pass

3 hjerter

4 hjerter

Pass

4 spar

Pass

5 ruter

Pass rundt

 

 

 

Utspel liten hjerter, kva er beste spele føring??

 

Her kjem løysinga frå Geir Hjelmeland:

 

Eg meiner beste speleføring er: Trumfe utspelet og spele liten ruter mot dama. Viss han stikk med kongen og spelar kløver tilbake, må ein stikke med esset og spele hjerter til trumf. Ruter ess og liten ruter opp att. Poenget med spelet er at øst ikkje får kløver steling. PS! liten kløver ut beiter alltid (Zia utspel!).

 

 

 

 

Spel 2:

 

Kva er beste spele føring i 6 spar og korleis spelar enn 7spar?

 

 

 

D x x
E K D x x
x
x x x x

 

x x x x
x x x
D kn x x x
10

Kn
kn x x x
x x x
K D x x x

 

E K 10 x x
x
E K x x
E kn x

 

 

 

 Meldings forløp:

 

Vest

Nord

Øst

Syd

 

1 hjerter

2 kløver

2 spar

Pass

3 spar

Pass

4 kløver

Pass

4 ruter

Pass

4 NT

Pass

5 ruter

Pass

5 hj (spør etter dama)

Pass

6 hj (hj konge + spar dame)

Pass

6 spar

Pass

Pass

Pass

 

 

 Utspel kløver 10, korleis spele 6 spar og korleis skal enn spele en eventuell 7`ar??

 

Ut i frå meldingsforløpet har jo ein fått mykje informasjon.

7 spar: Her ville eg ha spelt slik: Stikk utspelet, spel ruter ess og ruter til steling. Spar dame og ny spar. Viss vest har starta med femkorts ruter er den alltid heime, for då er det ingen som kan halde hjerta. 6 spar er faktisk verre å spele i utgangspunktet, men her blir jo de samme sidan spar knekt dett.