3. divisjon

Vest Nord Øst Syd
    1 hjerter Pass
1 NT X 2 kløver 2 spar
Pass 4 spar Pass Pass
Pass      

(Spelet er vridd)

  E 9 8 2
10 8 2
E K 9 8 7 2
-
 
K kn 7 5
kn 5
D 6 5 3
K 7 3
  6
K D 7 5 3
kn 4
E 10 5 4 2
  D 10 4 3
E 9 6
10
D kn 9 8 6
 

Med trumf ut, eller med ein mindre aktiv øst er nok kontrakta steindød, men med hjerter knekt ut står den alltid. Eg stakk med esset og spelte kløver til steling. Ruter ess og ruter konge gjekk fint. Øst trumfa neste ruter med seksaren og eg trumfa over med tiaren. Kløver til steling og ruter til liten steling og endå ein kløver til steling ga denne situasjonen:

  E
10 8
9 8
-
 
K kn 7 5
5
-
-
  -
K D 7
-
E 10
  D 4
9

D kn
 

Eg antok at vest hadde spar konge, så eg spelte ein ståande ruter og kasta siste hjerteren på handa. Vest trumfa og spelte spar til esset. Hjerter til steling med spardama ga det tiande stikket.