Over stokk og stein
 
P-C og Egil var eitt av  to par som fant den gode slemmen her:
 
Spill:23  (23)  Q7                      
Syd             T742                    
A               Q854                    
                A72                                     
          AJ9865        KT32                      
          AK65          Q983                      
          K9            AJ                        
          Q             986                       
                4                                       
                J                                       
                T7632                                  
                KJT543                                
 
   NS ØV Kontrakt     NS+ ØV+ PNS PØV      
    3 13 4HJ   V 11       650   5  -5       
    5 11 5SP   V 11       650   5  -5      
    6 10 4SP   V 12       680   0   0       
    7  9 4SP   V 12       680   0   0       
   12  4 4SP   V 12       680   0   0      
    2  1 6SP   V 12      1430  -5   5       
   14  8 6SP   V 12      1430  -5   5       
 

Vest

Nord

Øst

Syd

 

 

 

Pass

1 spar

Pass

2 hjerter 1)

3 NT 2)

4 NT 3)

Pass

5 ruter

Pass

6 hjerter

Pass

6 spar 4)

Pass

Pass

Pass

 

 

 
1)       Burde vel heller lata som kløveren var på firekort framfor å lyge på seg den femte hjerta.
2)      Antar dette viser minor. Ivar Lunde e’kje skvetten…
3)      Hei kor det går.. Vil spele hjerterslem.
4)      Tok til vit
 
Einaste speleføringspoenget i dette spelet er å legge ned hjerter ess først og når knekten dett spele hjerter konge, slik at ein får kappa opp tieren fjerde hos nord.