Ein flau topp

 

Odd Egil sat øst og opna med 1 hjerter, nestemann meldte inn 1 spar og eg fant på at eg skulle hoppe til 3 NT… Makker tok sjølvsagt dette for god fisk (13-15 NT), og prøvde blackwood. Eg svarte pliktskyldigst 5 ruter som blei dobla av nord og makker meldte glad og fornøgd 6 NT.

 

Som nord sa etterpå – i det eg fekk ut ruter ess, kan eg berre lene meg tilbake, for no veit eg at kontrakta står. Nord doblar sjølvsagt 6 NT med E K i ruter, og femkortsfarge bør han ha for doblinga av 5 ruter.

 

Rundenr 18

 

ª 3

 

Spillnr 69(5)

 

© 652

 

Giver: Nord

 

¨ AJ942

 

Sone: Nord-Syd

 

§ 9872

 

 

ª AKJ8

 

ª 9

 

© T98

 

© AKQJ74

 

¨ 873

 

¨ QT65

 

§ QJT

 

§ A6

 

 

ª QT76542

 

 

 

© 3

 

 

 

¨ K

 

 

 

§ K543

 

NS...

ØV...

 

Kontrakt...

.Sp.

Stikk

....NS.

....ØV.

...NS.

...ØV.

[9]

[4]

 

6 Hjerter

Ø

11

50

0

8,7

-8,8

[23]

[13]

 

4 Hjerter

Ø

9

50

0

8,7

-8,8

[17]

[19]

 

4 Hjerter

Ø

9

50

0

8,7

-8,8

[10]

[3]

 

4 Hjerter

Ø

10

0

420

3,2

-3,3

[2]

[11]

 

4 Hjerter

Ø

10

0

420

3,2

-3,3

[14]

[22]

 

4 Hjerter

Ø

11

0

450

-1,1

1,1

[15]

[21]

 

4 Hjerter

Ø

11

0

450

-1,1

1,1

[12]

[1]

 

4 Hjerter

Ø

12

0

480

-4,4

4,3

[5]

[8]

 

2 Spar D

S

6

0

500

-7,7

7,6

[16]

[20]

 

2 Spar D

S

6

0

500

-7,7

7,6

[6]

[7]

 

6 NT

V

12

0

990

-10,9

10,9

[24]

[18]

 

0%-60%

 

 

 

 

-11,0

2,2