6 hjerter

(Spelet er frå klubbkveld 23.03.10 og det er Geir Hoff som står for analysen.)

11 S K86543
S/Ingen   H T6
  R KD8
  K 43
S J2   S EDT
H E983 H KDJ72
R E9765 R JT2
K E5 K J9
  S 97
  H 54
  R 43
  K KDT8762

På vest si hand står det alltid 6 hjerter. Hvis kontrakta er på øst si hand, er det berre ruter ut som beiter.

Vi går ut frå at kontrakta har hamna i øst og syd spelar ut kløver konge. Du stikk med esset, spelar hjerter til knekten og hjerter til esset. Deretter spar knekt som står rundt. Ny spar til dama og vekk med kløveren i bordet på spar ess, kløver til steling og inne i bordet ser det slik ut:

11 S K86
S/Ingen   H 
  R KD8
  K 
S    S 
H 9 H KD7
R E9765 R JT2
K  K 
  S 
  H 
  R 43
  K DT87

Liten ruter opp mot kn 10 2 no, og nord er inne. Om han spelar ruter er den fargen løyst og spelar han spar kastar du rutertaparen på handa og trumfar i bordet.