6 spar på trumfreduksjon

Av Reidar Johnsen

 

Rundenr 10

 

ª T5

 

Spillnr 64(8)

 

© KQ62

 

Giver: Vest

 

¨ AQ2

 

Sone: Ingen

 

§ AT95

 

 

ª 8

 

ª Q932

 

© 943

 

© AT8

 

¨ 9753

 

¨ T86

 

§ J8764

 

§ K32

 

 

ª AKJ764

 

 

 

© J75

 

 

 

¨ KJ4

 

 

 

§ Q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her er ein hardmeldt slem frå mixlag. Eg sat i nord og blei speleførar i 6 spar.

 

Eg fekk hjerteress ut og ny hjerter til knekten. Så fulgte sparess, ruter til dama og spar 10 som fekk segle. Deretter kløveress, kløver til stjeling, ruter til esset, ny kløver til stjeling, ruter konge og hjerter til kongen og med 2 kort igjen hadde aust spar dame og 9 og syd konge og knekt. Inne på handa i nord er stillinga slik:

 

Rundenr 10

 

ª

 

Spillnr 64(8)

 

© K

 

Giver: Vest

 

¨  

 

Sone: Ingen

 

§ T

 

 

ª

 

ª Q9

 

©

 

©

 

¨ 9

 

¨

 

§ J

 

§

 

 

ª KJ

 

 

 

©

 

 

 

¨

 

 

 

§

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– altså heimgang ved hjelp av trumfreduksjon.