Aktiviteter framover

Sommarbridge i mai, juni og juli

Singelturneringa 9. juni

Førdeturneringa 30 september

Haustturneringa oktober og november

Juleturneringa 30. desember