Beste opning?

 

Kva opnar du i med denne handa?

D kn 10 9 7
E kn 7 4
D 2
E D

Det er lagkamp og du er i sona.