Bonusstikk

 

 

9 2
E D kn 9 4
D 5 4
E 5 4

 

10 7 4
10 8 7 6 5
3
10 8 6 2

6
K
K kn 8 7 6
D kn 9 7 3

 

E K D kn 8 5 3
3 2
E 10 9
K

 

 

Øystein og Jan kom i 6 spar uten at motparten hadde meldt noko.

 

Utspelet var ein ruter til dame, konge og ess. Øystein tok ut trumfen med eit par æresrundar før han tok for kløver konge.

 

Deretter spelte han hjerter til esset og bonusstikket kom når kongen ramla. Uansett får han alltid kontrakta ved å hive siste hjerteren på kløver ess, og deretter spele ein ruter og gje vekk for ruter knekt. Denne speleføringa sikrar 12 stikk uansett korleis korta til motparten er fordelt.

 

Eitt par fekk 11 stikk og to par fekk 12 stikk i denne kontrakta. Eg reknar med at dei som fekk 12 ikkje fekk ruter ut, ellers er det eit ganske mystisk stikkantal.