Det enkle er ofte det beste

 

Rundenr 51

 

ª K87

 

Spillnr 102(6)

 

©

 

Giver: Øst

 

¨ AQJT

 

Sone: Øst-Vest

 

§ AK9874

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ª QT9643

 

 

 

© K93

 

 

 

¨ K642

 

 

 

§

 

 

Vinnarane av mesterpulja i Bergen meldte slik før dei hamna i 6 spar:

 

Vest (Sandvik)

Nord (Charlsen)

Øst (Bastiansen)

Syd (Rasmussen)

 

 

1 hjerter

1 spar

Pass

2 hjerter (god løft i spar)

X

3 spar (har litt ekstra)

Pass

5 spar (spør etter sparkval.?)

Pass

6 ruter (litt i ruter og litt i spar)

Pass

6 spar

Pass

Pass

Pass

 

 

 

 

Utspelet var hjerter fire til steling i bordet. Speleførar tok kløver ess og kløver konge for å kaste dei to siste hjertertaparane. På kløverkonge går øst i stålboks leeeeeeenge før han kvitter seg med hjerterknekt. No må du berre løyse sparen med ein tapar for å kunne notere vunnen kontrakt og +17 på spelet. Du spelar ein liten spar frå kongen dobbel (øst må nesten ha esset for opninga si). Øst legg spar to og du legg??????????????

 

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

 

Eg vil tru at dei fleste i A-pulja ville fått heim denne kontrakt, for har du ni-kort sit den to-to, ikkje sant J Her var det slik, og dama ga vunnen kontrakt medan tieren var eit elendig valg.  

 

Rundenr 51

 

ª K87

 

Spillnr 102(6)

 

©

 

Giver: Øst

 

¨ AQJT

 

Sone: Øst-Vest

 

§ AK9874

 

 

ª J5

 

ª A2

 

© Q84

 

© AJT7652

 

¨ 87

 

¨ 953

 

§ JT6532

 

§ Q

 

 

ª QT9643

 

 

 

© K93

 

 

 

¨ K642

 

 

 

§

 

 

Både Arild Rasmussen og Geir Engebretsen gjekk beit. Geir blei tilgitt av makker Hallgeir Hartvigsen når han fekk høyre at vinnarane hadde gjort det same, men Geir hadde pønska ut løysinga medan han sat og venta på flyet: - Med ess, knekt tredje i trumf vil aldri øst ha noko å lure på når det blir spelt ein høg kløver frå bordet. Då hiv han eit kort fortare enn svint. Med ess, knekt tredje kan det aldri vere noko alternativ for han å trumfe.

 

 

NS...

ØV...

 

Kontrakt...

.Sp.

Stikk

....NS.

....ØV.

...NS.

...ØV.

[32]

[3]

 

6 Spar

S

12

980

0

18,0

-18,0

[58]

[44]

 

6 Spar

S

12

980

0

18,0

-18,0

[59]

[43]

 

6 Spar

N

12

980

0

18,0

-18,0

[63]

[39]

 

6 Spar

S

12

980

0

18,0

-18,0

[68]

[51]

 

6 Spar

S

12

980

0

18,0

-18,0

[47]

[55]

 

6 Spar

S

12

980

0

18,0

-18,0

[18]

[17]

 

6 Spar

S

12

980

0

18,0

-18,0

[2]

[33]

 

6 Spar

S

12

980

0

18,0

-18,0

[30]

[5]

 

6 Spar

S

12

980

0

18,0

-18,0

[54]

[48]

 

6 Spar

S

12

980

0

18,0

-18,0

[16]

[19]

 

6 Spar

S

12

980

0

18,0

-18,0

[53]

[49]

 

6 Spar

S

12

980

0

18,0

-18,0

[15]

[20]

 

6 Spar

S

12

980

0

18,0

-18,0

[14]

[21]

 

6 Spar

S

12

980

0

18,0

-18,0

[12]

[23]

 

6 Spar

S

12

980

0

18,0

-18,0

[27]

[8]

 

6 Spar

S

12

980

0

18,0

-18,0

[22]

[13]

 

4 Spar

S

12

480

0

-3,0

3,0

[41]

[61]

 

4 Spar

S

12

480

0

-3,0

3,0

[64]

[38]

 

5 Spar

S

12

480

0

-3,0

3,0

[25]

[10]

 

4 Spar

S

12

480

0

-3,0

3,0

[29]

[6]

 

4 Spar

S

12

480

0

-3,0

3,0

[36]

[66]

 

4 Spar

S

11

450

0

-10,0

10,0

[56]

[46]

 

4 Spar

S

11

450

0

-10,0

10,0

[50]

[52]

 

6 Spar

S

11

0

50

-17,0

17,0

[4]

[31]

 

6 Spar

S

11

0

50

-17,0

17,0

[45]

[57]

 

6 Spar

S

11

0

50

-17,0

17,0

[62]

[40]

 

6 Spar

S

11

0

50

-17,0

17,0

[42]

[60]

 

6 Spar

S

11

0

50

-17,0

17,0

[37]

[65]

 

7 Spar D

S

12

0

100

-26,0

26,0

[34]

[1]

 

6 Spar

S

10

0

100

-26,0

26,0

[26]

[9]

 

7 Spar D

S

12

0

100

-26,0

26,0

[11]

[24]

 

5 Kløver

N

9

0

100

-26,0

26,0

[28]

[7]

 

6 Kløver

N

9

0

150

-31,0

31,0

[35]

[67]

 

7 Spar D

S

11

0

300

-33,0

33,0