E-postadresser

Styret:

Rolf Helge Myren, leiar
Oddgeir Lyslo Bøe, skrivar
Arild Hoff, rekruttering
Nils Jakob Juklestad, styremedlem
Dagfinn Vik, kasserar

Valkomite:

Eirik Trontveit

Geir Hjelmeland


Revisor:
Per-Christian Gjerde

Heimeside:
Jonill Storøy