E-postadresser

Styret:

Rolf Helge Myren, leiar
Arild Hoff, styremedlem
Nils Jakob Juklestad, styremedlem
Edvard Tonning, sekretær
Dagfinn Vik, kasserar

Valkomite:

Ivar Apelseth
Geir Angedal


Revisor:
Per-Christian Gjerde

Heimeside:
Jonill Storøy