Eit enkelt motspelsproblem

 

Du har ikkje meldt noko godt i dette spelet, men prøv å ta igjen litt i motspelet:

 

E kn 4 2
10 5
E 9 8
K D kn 2

 

Vest

Nord

Øst (du)

Syd

Pass

1 hjerter

X

1 NT

2 spar

3 hjerter

Pass (pyse!)

pass

Pass

 

 

 

 

Du spelar ut kløver konge.

 

Slik ser bordet ut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ª AJ42

 

 

 

© T5

 

 

 

¨ A98

 

 

 

§ KQJ2

 

 

ª K96

 

 

 

© 92

 

 

 

¨ JT7543

 

 

 

§ A3

 

 

Speleførar stikk og spelar hjerterni som går rundt til din tiar. Kva no?

 

?

 

?

 

?

 

?

 

?

 

?

 

Kva veit du om makker sine kort? Du veit at han har fire spar. Kor mange kløver har han? Sidan speleførar ikkje er noko interessert i å prøve å trumfe kløver i bordet, er det ting som tyder på at han berre har to sjølv også. Dvs. at makker har fem kløver. Speleførar har minst seks hjerter. Hvis det er det han har, har makker tre. Kor mange ruter har han? Nettopp! En. Ta for kløver dame og spel ruter ess og ruter ni til steling, slik at du kan få spar tilbake og gje makker endå ei steling. To beit reddar strøpluss på spelet, medan ei beit gir same strøplussen til motparten.

 

Rundenr 4

 

ª Q7

 

Spillnr 8(8)

 

© AJ8763

 

Giver: Vest

 

¨ KQ6

 

Sone: Ingen

 

§ T7

 

 

ª T853

 

ª AJ42

 

© KQ4

 

© T5

 

¨ 2

 

¨ A98

 

§ 98654

 

§ KQJ2

 

 

ª K96

 

 

 

© 92

 

 

 

¨ JT7543

 

 

 

§ A3