Eit motspelsproblem frå Zia

 

 

E K 8 6
E 10

K 10 7 3
K kn 4

 

 

 

10 4 3 2
9 8
E D 9 8 3
D 6

 

 

 

 

 

Vest

Nord

Øst

Syd

 

1 ruter

Pass

1 hjerter

Pass

2 NT

Pass

4 hjerter

Pass

Pass

Pass

 

 

Det er lagkamp.

 

Du brukar fjerde høgste utspel. Høgt kort viser svakhet eller likt antal kort, og lavt kort viser styrke eller et ulikt antal kort (norske).

 

Makker spelar ut spar fem til esset i bordet. Du legg fireren og speleførar sjuaren. Speleførar tek for spar konge. Du legg toaren, speleførar legg ruter seks og makker legg spar ni. No kjem ein spar til steling med hjerter fem. Du legg spar tre og makker spar knekt. I neste stikk blir kløver tre spelt til toaren, kongen og seksaren. Deretter kløver fire til dama, femmeren og sjuaren.

 

Du er inne på kløver dama. Korleis skal du beite denne kontrakta? jonill@hotmail.com

 

For å kunne beite kontrakta, må du gå ut frå at speleførar har seks hjerter og fire kløver. Hvis det er slik vil motspelarane få for ruter ess, kløver dame og kløver ess. Det fjerde motspelsstikket må komme enten frå hjerter eller kløver. Speleførar kan ikkje ha 10 9 5 3 i kløver, for då ville han ha teke ut trumfen, så makker må ha enten E 9 7 2 eller E 10 7 2. Hvis speleførar har kløver ti må du spele tilbake ein spar og håpe at makker har hjerter dame. Hvis makker har kløverti, må du spele ein trumf.

 

 

E K 8 6
E 10

K 10 7 3
K kn 4

 

D kn 9 5
7 6 2
kn 5
E 10 7 2

 

10 4 3 2
9 8
E D 9 8 3
D 6

 

7
K D kn 5 4 3
6 4
9 8 5 3

 

 

Som du kan sjå, må du spele tilbake ein trumf. Zia sitt poeng var at med E 9 7 2, ville makker spelt niaren på andre runden kløver for å benekte at han hadde tiaren. Difor må makker ha tiaren når han ikkje legg niaren…..

 

Hvis du klarte å tenke ut dette, har du for det første ein veldig god makker og for det andre: Har du vurdert å bli proff?