Eit morosamt og eit genialt utspelJ

Av Geir Hoff

 

Det morosame

 

Har handa:

 

K 10 x

K D x

Kn 9 x x

9 7 x

 

Meldinga går:

Vest

Nord (makker)

Øst

Syd (meg)

 

Pass

1 hjerter

Pass

1 spar

Pass

2 kløver

Pass

2 ruter

Pass

2 NT

Pass

3 ruter

Pass

3 NT

Pass

Pass

Pass

 

 

 

 

Reknar med at bordet no har 5-5 i spar og ruter. Hjerter var ikkje aktuelt og ruter frista heller ikkje. Eg hadde mest lyst til å vere aggressiv med å spele ut ein sp. Når valget til slutt fell på spar konge blei det ganske så morosamt, når  kortfordelinga var denne!

 

 

D x x
x x x
x x x
K kn 8 x

 

E kn 9 x x
x x
K D x x x
9

 

x x
E kn 10 x x
E
E D x x x

 

K 10 x

K D x

Kn 9 x x

9 7 x

 

 

Spilleførar ”lasja” spar kongen min og eg såg raskt kva som kom til å hendeJ

Eg vridde til kløver, spilleførar stakk makkers konge, tok med seg ruter ess og spilte spar til….. Kn og D sjølvsagt. Kontrakta er nok alltid beit, men to beit gav god pluss.

 

 

”Det geniale” frå  Hjelmis`n!!

 

Motparten meldte seg uforstyrra opp i 6 ruter med ein 3 kløver som ”fjerde” farge i bordet. Hjelmis spelar ut kløver 10 og motparten ser ned på denne kløver beholdninga:

 

Bordet:

K 8 x

 

Spilleførar:

Kn 7 x

 

Spilleførar la liten og eg såg ned på min kløver som var: D9!! Eg stakk med dama og spilte opp igjen kløver for så å få kløver til stjeling. 2 beit i ein kontrakt som står ”alle” dagarJ

Ein ting er å spille liten kløver utifrå essen, men å klare kløver 10 er berre heilt umogleg å gjennomskue!?

 

 

E D x x x
E x
kn x x x
K 8 x

 

x x x
x x x
x x
E 10 x x x

 

x x x x
x x x x x
x x
D 9

 

K x
K D x
E K D x x
kn 7 x