Kan vi og skal vi?

Vest Nord Øst Syd
  1 hjerter 2 kløver 2 spar
Pass 3 ruter Pass 6 ruter
Pass Pass Pass  

Hjelmelanden funderte litt på 6 ruter, men passa ned med kommentaren: - Eg veit det står 7, men det får vere greit.

Rundenr 1 ª
Spillnr 1(1) © AQJT43
Giver: Nord ¨ AKQ63
Sone: Ingen § 54
ª K2   ª 9764
© 862   © K975
¨ J742   ¨
§ T963   § KQJ72
ª AQJT853
©
¨ T985
§ A8

Hvis ein byter om majorkongane til motparten, er det rikeleg å vere i 6, så eg følte ikkje at vi gjekk glipp av så mykje i dette spelet, men det store spørsmålet er: Kva kunne eg ha meldt over 3 ruter? 4 hjerter blir for spel, og 5 hjerter kan umogleg vere exclusion? Truleg blir det eit spørsmål etter kvaliteten på hjerteren? Eigentleg er dette ein utdatert konvensjon. Med key card blackwood får vi greie på om makker har honnørane i trumf, så ved nærmare ettertanke trur eg det blir exclusion likevel? Korleis ville du ha oppfatta 5 hjerter i dette meldingsforløpet?