Fargebehandling

Korleis skal ein behandle denne fargen:

 

10 8 6 4 3

 

 

 

 

 

E kn 7

 

 

Eit heilt umogleg spørsmål, sjølvsagt. Det kjem an på samanhengen. Her er alle korta:

 

10 5

E K 5

10 8 6 4 3

D 9 7

 

 

 

 

 

E K D kn

Kn 10 8 7 3 2

E kn 7

-

 

 

Kontrakta er 6 hjerter og hjerteren sit 2-2, så alt du treng gjere no er å løyse ruterfargen med ein tapar. Eg fant ut at beste sjanse var å spele på fordelte honnørar. Dvs. eliminere spar og kløver og spele ruter ess og ny. Slik korta sat, funka det fint:

Rundenr 4

ª T5

Spillnr 14(14)

© AK5

Giver: Øst

¨ T8643

Sone: Ingen

§ Q97

ª 9863

ª 742

© 64

© Q9

¨ K952

¨ Q

§ AT5

§ KJ86432

ª AKQJ

© JT8732

¨ AJ7

§

 

Kva er beste måten å spele denne fargen på med berre ein tapar? Nokon som veit? jonill@hotmail.com