Fine meldingsforløp

Arild og Leif fekk dreisen på dette meldingsforløpet:

  10 4 2
E kn 6 4
E D 9 8 5
E
 
9 7 5 3
9 7 3
kn 10 3
D 3 2
  6
K D 10 8 2
7 6 4 2
10 8 5
  E K D kn 8
5
K
K kn 9 7 6 4
 

 

Vest Nord Øst Syd
    2 ruter (søppelmulti) 2 spar
Pass 3 ruter Pass 4 kløver
Pass 4 hjerter Pass 4 spar
Pass 4 NT Pass 5 spar
Pass 5 NT Pass 7 kløver
Pass 7 spar Pass rundt  

Arild orka ikkje melde meir enn 4 spar over 4 hjerter sidan singel konge i makker sin farge ikkje nødvendigvis er så aldeles strålande, men når makker storesleminviterte med 5 NT hadde han meir enn nok til å ta i mot.

Tre par var i 7 spar og to i 7 NT (som tilfeldigvis sto fordi kn 10 i ruter sat tredje).

Eg syns vi meldte godt her:

  9 7 6 4 3
E 10 6 5 4
7
7 2
 
E kn 5 2
3 2
E 8 5
K D 8 3
  K D 10
-
K D kn 10 9 2
E 10 9 6
  8
K D kn 9 8 7
6 4 3
kn 5 4
 

 

Vest Nord Øst Syd
1 kløver Pass 1 ruter 1 hjerter
1 spar 2 hjerter 3 hjerter (spm om hold) Pass
3 spar (har ikkje) Pass 4 NT Pass
5 hjerter Pass 5 NT Pass
6 kløver Pass 7 ruter Pass rundt

Leif Arild visste at eg maks har dama i hjerter når eg benekter hold, så vi hadde ingen bortkasta honnørar i den fargen. Essespørsmålet var med spar som trumf, men det spelte ingen rolle sidan han han hadde kongane sjølv. 5 NT var storesleminvitt. Eg var meget usikker på kva som hadde skjedd i meldingsforløpet, men etter å ha sjekka at eg ikkje uforvarande hadde reversert på noko tidspunkt fann eg ut at det var best å syne fram kløver kongen slik makker ber om.