Flott avblokkering

Du har hamna i 6 ruter på desse korta:

Rundenr 7      
Spillnr 19(19)      
Giver: Syd      
Sone: Øst-Vest      
  ª K9   ª A32
  © AQT   © K7
  ¨ Q8752   ¨ AKJT
  § 986   § A532
       
                    
       
     

 

 

 

 

 

 

 

 

Spar dama kjem ut frå syd og det ser ikkje lystig ut. Du har 11 stikk og dei to kløvertaparane ser ikkje ut som det er noko å gjere med...eller er det det? Dersom ein av motspelarane har kongen dobbel i kløver, kan du kanskje få spelt han inn på den og tvinge han til å spele til dobbelrenons? Du tek ut trumfen i to rundar, tek for kløver ess (det er viktig å ta kløveresset så tidleg som mogleg. Du vil ikkje at motparten skal pønske ut kva du balar med) og spelar tre gonger spar til steling før du tek dei tre hjerterstikka. Denne gongen sat det slik du håpte, her er heile spelet:

Rundenr 7   ª 854  
Spillnr 19(19)   © J832  
Giver: Syd   ¨ 93  
Sone: Øst-Vest   § QJT7  
  ª K9   ª A32
  © AQT   © K7
  ¨ Q8752   ¨ AKJT
  § 986   § A532
    ª QJT76  
    © 9654  
    ¨ 64  
    § K4

 

 

 

 

 

 

 

 

Og slik var ståa etter eliminasjonen:

Rundenr 7   ª  
Spillnr 19(19)   © J  
Giver: Syd   ¨  
Sone: Øst-Vest   § QJT  
  ª   ª
  ©   ©
  ¨ Q8   ¨ JT
  § 98   § 53
    ª JT  
    © 9  
    ¨  
    § K

 

 

 

 

 

 

 

 

Syd får komme inn på kløver konge og må spele major til dobbelrenons.

Slik gjekk det ikkje på bordet der Arthur Westbø sat i syd. Når speleførar tok for kløver ess, kasta han kløver kongen!

NS... ØV...   Kontrakt... .Sp. Stikk ....NS. ....ØV. ...NS. ...ØV.
[7] [13]   6 NT Ø 11 100 0 9.0 -9.0
[15] [5]   6 Ruter V 11 100 0 9.0 -9.0
[21] [4]   1 NT Ø 11 0 210 6.0 -6.0
[8] [20]   5 Ruter Ø 12 0 620 3.0 -3.0
[12] [16]   5 Ruter V 12 0 620 3.0 -3.0
[6] [22]   3 NT V 11 0 660 -4.0 4.0
[1] [14]   3 NT V 11 0 660 -4.0 4.0
[9] [11]   3 NT Ø 11 0 660 -4.0 4.0
[18] [10]   3 NT V 11 0 660 -4.0 4.0
[19] [2]   3 NT Ø 11 0 660 -4.0 4.0
[3] [17]   6 Ruter Ø 12 0 1370 -10.0 10.0