For å vere litt rettferdig...

... Må det nemnast at Antix og Geir heldt på å vinne turneringa med 2 hjerter-spelet.

Her er eit døme på at dei kan melde når dei vil. Spelet ga 96,5%.

2 ruter er Flannery

4 ruter var sikkert eit forsøk på å syne begge major

Redoblinga syner førstekontroll