Fordel skulda

Hendene ser slik ut:

Syd
Alle
Lagkamp

9 6
E K 5
K D 6 3
D 9 8 6
E kn 10 8
D 10 9 8 7 4
7 2
7
Vest

Nord

Aust

Syd
Pass

1 kløver

1 ruter

Pass

1 hjerter

2 kløver

X (tre kort hjerter)

Pass

2 hjerter

Pass

Pass

3 kløver

3 hjerter

Pass

Pass

Pass
Fordel skulda mellom nord og syd. Er det 50/50, eller?