Nokre spill frå finalen
Av Geir Hoff

Zia seier så fint at ein bridgespelar har ”three heats categories” som ein bridgespelar kan hamne i når han spelar:

Heat#1

This is the magic heat. You play above yourself. You are no longer a bridge player, you`re an artist, a poet. The cards respond to your touch, they fly, they sing, they come alive for you. In addition, everything , luck included, is going for you. You are invulnerable – you cant make mistake.”

Heat# 2.

“This is your normal level or standard. You play as you would expect to: middle of the road.”

Heat #3.

“You wish you`d stayed in bed. You play terribly and out of luck. Every finesse is wrong, every suit breaks badly. The opponents play like championes and you lose, with a capitol L.”

I NM finalen låg eg mykje og surra i heat 3 :-(, men etterkvart fekk eg surra meg opp på nivå 2, og var i dei to siste sesjonane innom Heat 1.

Heat #3
 

3 K7643
Syd K10
Ø-V 109642
  J
Q8 A1092
Q3 652
AKQ5 ---
AK432 Q109875
  J5
  AJ9874
  J873
  6

Etter ein sterk opning i vest ga ikkje øst seg før han hadde meldt 6 kl! Det vart ikkje spurt etter ess, så eg la ned hj ess i utspill. Hj 10 hjå makker, og etter litt gnukking… skift til sp :(

Sesjon 3 spill 19
 

19 K854
Syd A53
Ø-V KQ
  AQ53
972 A63
KJ86 1097
73 1096542
10764 2
  QJ10
  Q42
  AJ8
  KJ98

Etter eit meldingsforløp som ikkje verka heilt kontrollert, kom motparten i 6kløver. Og eg fant utspillet som gav kontrakta – liten hj frå KKnxx :( Kan spille ut kva du vil, berre ikkje hj, og kontrakten beitar seg sjølv!!

Zia seier m.a. at når du er i heat 3: ”..let your partner make the key decision and stay out of the way. Just try to stay alive.”


Heat #2
 

6 K3
Øst KQ73
Ø-V 8
  AQ10865
107642 AJ
9 AJ10
KQ962 AJ1053
K7 942
  Q985
  86542
  74
  J3

Meldingar:
 

Vest Nord Øst Syd
    1 NT Pass
2 hj (overføring) 3 kløver Pass Pass
3 ruter Pass 4 ruter Pass
5 ruter Pass Pass Pass

Etter at makker hadde vore inne og vist kløver, kom motparten i 5 ruter på vest si hand. Hjelmis klarte å unngå kløver ut og la hj k i bordet. Denne blei stukken med esset, uttrumfing og liten sp mot bordet. Liten av Hjelmis og spar ess. Sov DU og? Ikkje lett å legge spar konge på, men det var det einaste som beita her! For i stikket etterpå var Hjelmis innspelt på spar konge :(

Heat #1
 

18 10853
Øst 10932
N-S 108
  AQ9
7 AKJ92
AQ76 KJ4
AJ764 Q3
1083 J76
  Q64
  85
  K952
  K542

Eg hadde spilt rævva dårlig og Hjelmis var nær ved å miste motet, då dette spelet kom fram. Vi kom i 3 nt med meg i vest som spilleførar. Eg fekk hjerter ut og såg tidleg at om sparkappen gikk feil ville motparten finne kløverskiften og beite kontrakta. Så eg stakk med hj konge i bordet og spilte kl til 10 sjølv! Det kom ny hj, som eg stakk med kn i bordet. Så tok eg ruterdame frå bordet, som eg fikk behalde, og ny ruter til knekten. No såg eg at kontrakta var heime, men måtte ha eit til! :) Ned med to hjerterstikk og ruter ess. I bordet heldt eg igjen E K kn i sp og kn dobbel i kl! Så liten kl mot bordet, og syd fekk komme inn på sin single kløver konge, ta med eit ruterstikk og spille spar opp til bordet! Artiig :)

Spill 4, omg 6. 7 sp.

Litt flaks må ein ha i bridge, men her trudde eg faktisk ikkje det var så gale før eg såg det rødblussete ansiktet til vest! :) Eg hadde følgjande hand:
 

AKQ108
A109654
2
A

..og makker opner i 1 ruter!!( presisjon). Eg melder 1hjerter og makker melder 1sp!! :) Eg heldt fram med 2 ruter som er utg krav og makker melder no 3kløver. No veit eg at makker har 4144 eller 4054. Eg fortsette med 3sp og makker melder 3nt. Med singel hj, så skulle det vel vere mulig å trumfe hjerta god? Så med det i tankane meldte eg 7 spar! Hjerter konge kom ut og eg følte med vest som sat med ruter ess!! Hadde jo ikkje kosta å spørje i 4nt, men eg var faktisk litt redd for at makker skulle oppfatte dette som kvant!
 

4 9742
Vest 3
Alle KQJ8
  KQJ3
J53 6
J82 KQ7
A7 1096543
109765 842
  AKQ108
  A109654
  2
  A

Makker hadde ikkje ein gong sett seg opp med spar knekten, men med hj 3-3, så…. :)

Spill 20 sesjon 6
 

20 K10
Vest Q85
Alle AKQ82
  853
8654 AQ932
3 K6
J10954 7
KJ7 AQ1064
  J7
  AJ109742
  63
  92

I det siste spillet i parfinalen var Hjelmis på høgget (sjølvsagt :)).

Hjelmis opna i 1nt (13-15), øst meldte 2 sp og eg meldte 3 hjerter (ikkje krav), 3 spar hjå vest og 3nt av Hjelmis, ein lengre gnukk og pass rundt! Liten spar ut og Hjelmis sikra seg 4 stikk (spar kong og 3 ruterstikk) for å slå dei som spela 4 sp (500 mot 620). Når så hj kappen gikk og vart det berre velstand og 11 stikk! :)

In heat 1:

Zia seier; “Get involved , take control, make daring decisions, be strong – remember , you own the table!”