Går det an å melde 7 spar her?

 

 

Syd er giver
Alle i sona

9 6 5
K D 6
K D 10 9 4
9 2

 

E D 8 7 3
2
-
E D kn 10 5 4 3

 

K kn 10 2
E 10 8 3
kn 8 5 2
K

 

4
kn 9 7 5 4
E 7 6 3
8 7 6

 

 

Forslag til meldingsforløp blir mottatt med takk: jonill@hotmail.com

 

Alternativ 1: Vi kan gå ut frå at syd passar i opning og at nord held kjeft.

Alternativ 2: Syd opnar i 2 hjerter som syner femkorts hjerter og ein minor og under opning.

 

Du kan velge kva for eit meldingsforløp du vil melde mot.

 

Leiv Jørgen Løseth:

 

Testa alt. 1 på makker tysdag. Vi spelar beste minor. I systemet vårt brukar vi 4 nt som kvilemelding (spør om makker har noko meir å vise) dersom begge har cuebidda ein gong. Meldingane gjekk slik:

 

1 kløver

1 ruter (minst firekort)

2 spar (16+, minst 5 kløver og minst 4 spar)

3 spar (fire kort)

4 kløver (kløver ess)

4 hjerter (hjerter ess)

4 NT

5 kløver (kløver konge)

5 NT (har du nokon topphonnør i spar?)

6 spar (ein topphonnør)

7 spar (kan telje 13 toppstikk)

 

 

Oddmund Midtbø:

 

Eg meiner det går an å melde 7 spar på fylgjande måte etter at syd passar i åpning:

 

1 spar

3 kløver (minisplinter, bør love minst fire spar)

4 ruter (splinter)

4 hjerter (cue)

4 NT (RKCB)

5 hjerter (to ess uten trumf dama)

5 NT

6 kløver (kløver konge)

7 spar

 

 

Når vest melder 4 nt, skal ikkje aust vise ruter ess om den fins. Dermed veit vest at makker har hj ess, spar konge og kløver konge (etter 5 nt ) 4 ruter bør vise renons og dermed får vest vite det som trengs.

 

Leif Kvamsdal:


Om det vert opna med 1sp og ein nyttar Stenberg er det vel mogeleg å nå 7sp slik:

 

1 spar

2 NT (stenberg)

4 ruter (renons)

4 hjerter (cue)

4 NT (RKCB)

5 hjerter (to ess uten trumf dame)

5 NT (spør om konger)

6 kløver (kløver konge=

7 spar

 

 

I praksis opnar ein vel med 1 kløver og då blir det noko vansklegare:

 

1 kløver

1 ruter

2 spar

4 kløver (kortfarge)

5 ruter (kva ess utanom ruter ess har du?)

5 NT (to ess utan spar dame)

6 kløver *

7 spar (eg har nøkkelkortet i kløver)

 

* 6 kl = det kan stå 7 sp om du har fem spar (lite truleg etter 1 ruter i første melderunde) eller om din single kløver er kongen.

 

Ikkje lett men som du ser, på papiret går det greitt.