Spelet Geir Hjelmeland var mest fornøgd med

Rundenr 12   ª KQJ952  
Spillnr 80(24)   © K  
Giver: Vest   ¨ 9532  
Sone: Ingen   § A2  
  ª 6   ª T74
  © JT75   © 9632
  ¨ QJT87   ¨ AK6
  § T76   § K93
    ª A83  
    © AQ84  
    ¨ 4  
    § QJ854

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette spelet var det Geir Hjelmeland var mest fornøgd med i NM monrad lag. Motparten kom i 6 spar og han spelte ein spar ut som speleførar stakk i bordet. Øystein la ruter ti på ruter fire, men Geir stakk våkent over (veit at makker ikkje har meir trumf), for å fortsette med endå ein spar. Einaste sjansen for 12 stikk no, er kløverkappen, og når den rauk blei det ei beit i slemmen.

Nesten alle fekk 12 stikk i sparkontrakt på dette spelet, og det er godt gjort å ikkje løfte på ein ruterhonnør i utspelet. Trumf ut og ny trumf er det einaste som beiter.