Glømte konvensjonar

 

Ikkje noko er så trist som å ha ein flott konvensjon som ein gløymer i det kritiske øyeblikk:

 

 

E 10 8 2
K D 9 6 4
-
E K 9 4

 

6 5
10 7 2
10 5 4 3
kn 10 5 3

 

D kn
E kn 8 5 3
kn 8 2
D 7 6

 

K 9 7 4 3
-
E K D 9 7 6
8 2

 

 

Vi meldte i fred:

 

Terje (nord)

Jonill (syd)

1 hjerter

1 spar

4 ruter (renons)

4 hjerter (cue)

4 NT

5 hjerter (to av fem ess utan trumf dama)

6 spar

Pass (med tungt hjerte)

 

Kva var feil her? Over 4 ruter skulle eg sjølvsagt hoppa til 5 hjerter – exclusion blackwood. Då får eg greie på at vi har alle essa, men eg får også greie på at vi manglar trumfdama, så om eg klarar å melde sju, veit eg ikkje. Men gi Terje spardama i staden for hjerterdama. Då får eg greie på det når eg hoppar til 5 hjerter og kan omtrent claime før meldingsforløpet er slutt.