Godt meldt

Eg må seie eg er glad for at det var Arild som sat i vest i dette spelet, for eg hadde ikkje klart å melde det han gjorde her.

Meldingane gjekk:

Arild Ivar Jonill Terje
      Pass
Pass 1 spar 2 hjerter 2 spar
???      

10 9 8 7 3
K kn 7 5 4
2
E 7

Arild meldte 6 hjerter. Den blei dobla, men 12 stikk var sjølvsagt heilt utapeleg:

  E K kn 6 4
-
E kn 10 5 3
6 5 2
 
10 9 8 7 3
K kn 7 5 4
2
E 7
  -
E 9 8 6 3 2
K 9 7 6
K 10 3
  D 5 2
D 10
D 8 4
D kn 9 8 4
 

Standardkontrakta på spelet var 5 hj x med 12 stikk, ingen andre enn Arild hadde sett slempotensialet i desse korta :)

Vi diskuterte at 7 hj står hvis ein byter ut ruter konge med ruter ess. Er det nokon som har avtalt betydninga av 5 spar hvis han i først spør i 4 spar (exclusion) og får svaret 5 ruter (to ess utan trumf dama). Kan det vere at ein kan bruke 5 sp til å spørre etter ekstra lengde i trumf? Så svarar ein 6 hjerter utan ekstra lengde, 5 NT syner ekstra lengde utan sidekongar og ellers melder ein av sidekongen på sekstrinnet. Er eg heilt på jordet no? jonill@hotmail.com