"Grisete" stang inn med megatilpass i trumf!
 
I kampen mot BAK 2 fekk eg som syd utlevert desse korta
 
-
ED10x
E32
EDKnxxx
 
Eg opna i syd med 1kl (prec), vest meldte 2sp (sperr),  nord 3sp (9+) og øst 4 sp!
 
Min tur:) Eg tok sats og meldte 5sp!! Dette er ikkje god bridge!! Det gikk pass og 6 ruter hos makker og pass rundt.
Øst spilte ut en liten sp. Slik såg korta ut:
 
 
Exx
xxx
D654
Kxx
 
KKnxxxx
KKnx
KKn9
x
  Dxxx
Dxx
10xx
xxx
 
-
ED10x
E32
EDKnxxx
 
 
Makker trumfa utspillet i bordet, tok ruter ess, ruter til dama (nord la knekten) og ny ruter! Alt motparten kunne få var eit ruterstikk! Som ein ser er det kun 6 ruter som står når ein først har "grisa" seg opp i slem. Det var ingen sure miner hjå motparten etter spillet, men det er ikkje lett å vinne lagkampar når motparten finn slik megatilpass!:)