Gull

 

Her fant Ivar Lunde gull med ei hard opplysande dobling:

 

 

D 6 4 3 2
K
8 6 4
K D kn 4

 

Kn 10 9 8 7
E 4 3 2
5
E 3 2

 

-

Kn 10 9 8 7 6 5
K D 3 2
10 6

 

E K 5
D
E kn 10 9 7
9 8 7 5

 

 

(Eg er ikkje heilt sikker på nord-syd sine kort)

 

Vest (Ivar)

Nord

Øst (Jonill)

Syd

 

 

Pass

1 ruter

X

1 spar

4 hjerter

Pass

Pass

Pass

 

 

 

4 hjerter med 11 på 15 poeng til saman (og spar knekt var bortkasta). Merk at hvis nord får ruteresset står 6 hjerter uten kløver ut. Då spelar ein ruter mot kongen og hvis nord stikk opp forsvinn det to kløver i bordet på konge-dame i ruter. Hvis han dukkar blir det berre ein kløvertapar.

 

Helge Sæterdal fortel at dei fant enno meir gull. Jarle T. dobla også opplysande på vest sine kort, og Helge meldte 4 hjerter.  Motparten meldte 4 spar og dobla 5 hjerter når Helge meldte det – 850 ut var belønninga.

 

Men her kjem ei overrasking… Helge og Jarle T. tapte ein masse poeng på spelet. Slik gjekk meldingane i andre rommet:

 

Vest

Nord

Øst

Syd

 

 

Pass

1 ruter

1 spar

Pass

2 hjerter

Pass

Pass

X

Pass

Pass

Pass

 

 

 

 

Utspelet var ruter ess og dermed blei det 12 stikk og 1470 til øst-vest.