Hakk i plata?

Det kan virke som Arild og Jens har fått hakk i plata... på 27 spel i går meldte dei tre slemmar. Det var ingen variasjon, alle var 6 kløver, og det kjem neppe som noko stor overrasking at dei var dei einaste som meldte slemmane:

5 S ED92
N/NS   H E
  R 965
  K KJT63
S K76   S JT854
H DJ863 H T942
R KJ4 R D87
K 75 K 8
  S 3
  H K75
  R ET32
  K ED942

Speleføringa i denne er ein formalitet; kaste ein ruter i bordet på hjerter konge og deretter stele ein hjerter og to ruter.

23 S D72
S/Alle   H K9852
  R K53
  K D6
S ET   S KJ94
H EDJ64 H 
R D4 R ET98
K KJT8 K 97542
  S 8653
  H T73
  R J762
  K E3

Speleføringa i denne kontrakta er derimot ikkje så grei... Nord hadde eit håplaust utspel og enda til slutt på ein liten ruter. Arild la liten i bordet, knekten kom på, og han stakk med dama. I stikk to spelte han ruter til tiaren (Dette trur eg var ein sportskapp. Det er noko begrensa kor mange hjerter han kan hive på ruter esset...). Kløver frå bordet og liten frå syd. Arild fant ut at nord truleg ikkje hadde kløver ess sidan han spelte ut ruter frå kongen (fort at han ville lagt ned kløver ess i utspel hvis han hadde det), så han gjekk opp på kongen. Ny kløver og det gjenstår berre å løyse hjerteren. Når han heldt fast på ideen om at nord hadde alle korta pga det litt mystiske utspelet, ordna det seg.

25 S T653
N/ØV   H 5
  R DJ9872
  K D3
S 2   S EKJ74
H T986 H K7432
R E6 R 
K JT8654 K EK7
  S D98
  H EDJ
  R KT543
  K 92

Denne gjekk dei beit i, men den kan spelast. Det kom ruter ut til esset (kaste hjerter på handa). Spar til esset og ein liten spar til steling. To runder trumf og fire sparstikk med avkast av tre hjerter i bordet.

25 S 
N/ØV   H 5
  R DJ98
  K 
S    S 
H T H K743
R 6 R 
K JT8 K 7
  S 
  H EDJ
  R KT
  K 

No kan motparten få eit hjerterstikk, men ruteren i bordet tek siste trumfen på handa seg av.