Heilt ferdig

Det blei tungt for vest i dette spelet frå fjerderundekampen mellom Hoff og Vasset:

Vest (Øystein) Nord (Jens) Øst (Geir A) Syd (Arild)
    1 kløver 1 hjerter
1 spar 2 hjerter Pass 3 ruter
Pass 4 hjerter Pass Pass
Pass      

 

  K 8 6 5
D 7 4
K D 6 2
5 4
 
D kn 7 2
10 8 5
10
D 8 7 6 5
  4 3
K 6
E 9 8 3
E K kn 10 9
  E 10 9
E kn 9 3 2
kn 7 5 4
3
 

Utspelet var ruter ti til kongen og esset. Dersom øst spelar ny ruter no er det alltid beit, men han har ruterhald og prøvde i staden å ta for ess-konge i kløver. Arild stal og spelte spar ni til knekten og kongen. Hjerter til knekten og hjerter ess. Stillinga er denne:

  8 6 5
D
D 6 2
-
 
D 7 2
10
-
D 8 7
  4
-
9 8 3
kn 10 9
  E 10
9 3
kn 7 5
-
 

Arild spelte så ein liten ruter frå handa. Dersom Øystein stel er han inne og kan velge mellom å spele spar opp i kappen eller kløver til dobbelrenons.  Det kunne det ikkje komme noko godt ut av, så han kasta ein kløver. Arild stakk med dama i bordet og spelte spar til esset og ny spar til dama i vest. No ser det sånn ut:

  8
D
6 2
-
 
7
10
-
D 8
  -
-
9 8
kn 10 9
  -
9 3
kn 7
-
 

Uansett tilbakespel tek spar åttaren i bordet seg av rutertaparen og ti stikk.