Ingen vant 13 stikk

22

S EK98654

Ø/ØV  

H 75

 

R ET

 

K E2

S T72

 

S D

H JT93

H D

R KDJ75

R 986432

K J

K DT984

 

S J3

 

H EK8642

 

R 

 

K K7653

Geirane meldte seg pent opp i 7 spar som einaste par i salen, men Geir Hoff gjekk beit fordi han spelte for fort i dette spelet frå klubben i går. Han fant løysinga eit par sekund for seint:

Ruter ut til knekten og esset (kasta kløver i bordet). Spar ess og dama ramler. Hjerter til esset, hjerter konge og hjerter til steling. Spar til knekten og hjerter til steling. Ut med trumfen og kløver konge er inntak til to godspelte hjerter - meir enn nok til å bli kvitt den eine rutertaparen på handa.

(Jens Sagevik spelte slik i 6 spar og vant 13 stikk, men han er som kjent ikkje så flink til å punsje som å spele, så på spelestensilen står det at han fekk 12.)

Etterpå fant han ut at 7 NT står også:

Ruter ut til knekt og ess. Spar ess og spar til knekten. Kløver konge og kløver til esset og deretter alle sparstikka:

22

S 5

Ø/ØV  

H 75

 

R T

 

K 

S 

 

S 

H JT9

H D

R K

R 98

K 

K D

 

S 

 

H EK86

 

R 

 

K 

På siste sparen har ikkje vest noko avkast...