Ingenting å skryte av

Slike variantar som dette er ingenting å skryte av. Det einaste ein oppnår er at motparten lurer på kva ein går på og at makker blir nervøs, men eg vil no skryte litt likevel... ;-) Kan vi ikkje seie at det var kvinneleg intuisjon??

Nord/Ingen

K 7 6 5
9 7 6
D 10 5 2
10 5

 

9 4 2
E 10 8 2
K 4
9 7 4 3

 

D kn 8
D kn 5 3
E kn 7 6
D kn

 

E 10 3
K 4
9 8 3
E K 8 6 2

 

 

Vest (Møllers)

Nord

Øst

Syd

 

Pass

1 ruter

2 kløver

Pass

Pass

X

Pass

Pass!

Pass

 

 

Motspelet var perfekt og vi fekk med oss tre beit (eitt sparstikk, to hjerterstikk, tre ruterstikk og to kløverstikk) og rein topp.