Innspel

 

Spelet er frå bedriftsmeisterskapen på Fagernes.

 

Per-Christian og Sigfred meldte seg opp i 4 spar med Per-Christian i nord som speleførar.

 

Øst starta med to gonger kløver og syntes det måtte vere ufarleg å skifte til hjerter i stikk tre. Det var det ikkje, for no tok Per-Christian to gonger trumf og fire gonger hjerter (han kasta ein ruter på handa) før vest fekk komme inn på spar dama. Han kunne velge mellom å spele kløver til dobbelrenons eller ruter opp i saksa. 10 stikk.

 

Rundenr 11

 

ª AT964

 

Spillnr 81(17)

 

© KJ4

 

Giver: Nord

 

¨ A94

 

Sone: Ingen

 

§ T3

 

 

ª QJ8

 

ª 5

 

© T965

 

© 83

 

¨ KT3

 

¨ J865

 

§ 972

 

§ AKJ864

 

 

ª K732

 

 

 

© AQ72

 

 

 

¨ Q72

 

 

 

§ Q5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det beitande motspelet er å ta to gonger kløver og skifte til ruter.