Jølster - Førde 3

Øystein og Geir fekk dreisen på dette spelet:

Jølstring Geir Jølstring Øystein
    2 hjerter X
5 hjerter Pass Pass X
Pass 6 ruter Pass rundt  

 

  3 2
-
kn 10 8 7 5 4 2
D kn 5 4
 
 

 
 
  E K kn 10 9
2
E 9 3
E K 3 2
 

Ruterhonnørane sat fordelt så alt var berre velstand. På andre bordet hadde dei vore i 4 sp.