Den verste meldinga?
Av Arnt Ola Fidjestøl

 

 

 

A765
AKQ
AKDJ82
   
 
109653
7
AQJ8653
 

 

Vest Nord Øst Syd
      3kl
p 3nt p.r  
 

Spelet er henta frå NM-par. Underteikna fekk vel kanhende den verste meldinga frå makkeren sin då han fekk 3 kl. Eg har vel lite anna å gjere enn å melde 3 NT. Då eg såg bordet var eg ikkje særleg nøgd. Det viste seg imidlertid at dette meldingsforløpet ikkje var unikt og at det faktisk ga pluss med 630 inn (5 av 42 mulige).

Dersom eg skal referere til Geirs artikkel, vil vi kunne seie at brødrene var inne i kvar sitt heat. Arild i heat 1 og Geir i heat 3. Arild og Jens var i 6 hjerter og det gav todelt topp!!! (41 av 42 mulige) Geir og Geir var i 7 hjerter (der eg også helst ville vore:)). Med hjerter knekt fjerde imot vart det imidertid ei sur beit. Kanskje det likevel var ei trøyst då slippen viste at dette berre gav -12 av 42 mulige. Slippen er her: http://nbfdata.bridge.no/Ruter/2011/festival/f2011nmpar3-15.htm