Vente på sparstikk
Referert av Øystein Vasset

Dette spillet er fra første kamp i årets Patton turnering, denne gang var det Arild Hoff (bildet) som var den
store helten.

Rundenr 1 ª AK6
Spillnr 3(3) © QJT7542
Giver: Syd ¨ J4
Sone: Øst-Vest § K
ª QT85   ª J93
© 8   © 93
¨ 5   ¨ AKT973
§ AQJ9543   § 62
ª 742
© AK6
¨ Q862
§ T87
Vest (Vasset) Nord Øst (Hoff) Syd
      Pass
Pass 1 hjerter Pass 2 hjerter
3 kløver 4 hjerter Pass rundt  

Arild Hoff i øst var her helt på høyden. Han spilte ut ruterkonge som beholdt stikket. Istedenfor å ta for ruter ess i neste stikk, fortsatte han med ruter 10. Makker Øystein Vasset trumfet ruteren og tok for sitt kløver ess. Nå var beten et faktum da nord var nødt til å gi bort et sparstikk. Hadde Arild Hoff fortsatt med ruter ess i andre stikk ville kontrakten gått hjem, da nord senere kunne ha saket en spartaper på godspilt ruterdame.

Spelet ovanfor er rappa frå bulletin nr. 5 på Lillehammer.

Arild var ein smule misnøgd med ein del av teksten, så her kjem den sanne historia :)

Han spelte ut ruter ess, ikkje ruter konge. Dette er eit poeng fordi speleførar no ikkje kan vite korleis det sit. Med kongen ut, veit alle at esset sit hos øst. Fortsettelsen med ruter ti var viktig av to grunnar: Dersom han har gjort feil, og makker har den siste ruteren er det meget usannsynleg at speleførar klarar å legge i dama i bordet. Det kan sjå ut som han har spelt ut esset i håp om å finne makker med singelton, og sjansen for at ruterkongen skal sitje andre eller tredje i vest må vere mykje større enn at han har spelt liten frå E K. Det andre poenget med ruter ti var å syne Øystein at han farefritt kunne fri seg i spar.