Kva er trumf?

D kn 9 5
kn 8 5
E 8
K 8 5 2

Vest Nord Øst Syd (du)
      1 ruter (presisjon)
Pass 1 hjerter Pass 1 spar
Pass 2 ruter (utg.krav) Pass 2 hjerter (trekorts)
Pass 2 spar Pass 3 kløver
Pass 4 NT Pass ???

Kva er trumf no?

Først det som skjedde ved bordet:

Vest Nord Øst Syd (du)
      1 ruter (presisjon)
Pass 1 hjerter Pass 1 spar
Pass 2 ruter (utg.krav) Pass 2 hjerter (trekorts)
Pass 2 spar Pass 3 kløver
Pass 4 NT Pass 5 ruter
Pass 5 hjerter Pass Pass
Pass      

Syd meinte altså at det var hjerter som var trumf, eg var bakspelar og tenkte kløver....Nord var opprørt, for han meinte det var spar og 5 hjerter var spørsmål om trumf dama. I hjerter var det 11 stikk og i spar 12.

Her kjem svara frå dykk:

Lisbeth Glærum:

Hjerter

Odd Egil Nygård:

Kl 22.01: Spar of course.

Kl 23.07: Ser ut som at hjerter er trumf når eg får tenkt meg om, men det har eg aldri tid til ved bordet.

Arnt Ola Fidjestøl:

Kløver er trumf.

Geir Angedal:

I mitt hovud, er det kløver som er trumf her. Eg pleier å bruke siste meldte farge (ekte) som trumf. Det er vel ikkje heilt opplagt at makker har bestemt seg for spar, sjølv om han melder den før han spør etter ess.

P-C og John Helge kjem med fasiten:

Per-Christian Gjerde:

Eg kan ikkje sjå særlig anna enn at spar må vere trumf her, er ikkje det opplest og vedtatt at der har vi tilpass? Regner med 3 kløver må vere cue no sjølv om det ikkje er
opplyst?

John Helge Herland:

Du kan vel ikke seriøst mene at dette er ett problem =-O
 
Makker har krevd til utgang og satt sparen som trumf og så spør hun om ess med spar som trumf. Det du har vist er bare for å holde liv i meldingsforløpet, du kan ikke passe på hverken 2ru eller 2 sp, men 4 sp over 2sp hadde nok vært bedre for å vise minimum.

Nettopp! Makker veit du berre har fire spar, og har han berre tre sjølv så må han finne på noko anna enn å melde 2 spar. Det vart mumla om at det var grisehardt å melde blackwood av nord, men han tek sjølvsagt di kløvermelding som tillegg (og cue).