Kva har han?

Frå 6. rundekampen i går har Antix gitt oss dette meldeproblemet:

1 spar 2 hjerter
3 kløver 4 spar
5 hjerter  

Kva har han som melder 5 hjerter?

http://kommentar.fordebridgeklubb.com/#comments5