Kva melder du?

Du er i ugunstig sone og meldingane går pass - pass - 4 hjerter...

Kva melder du med:

E K 10 8 2
E 3 2
E kn 4 2
5

Svar her.

 

D 7 5 4 3
4
D 6
K Kn 6 3 2

 

E K 10 8 2
E 3 2
E kn 4 2
5

 

9 6
8 7 6
K 8 7 3
10 9 7 4

 

Kn
K D kn 10 9 5
10 9 5
E D 8

 

Antix valgte den praktiske meldinga 4 spar ved bordet. Aktuelt kosta det 1100, men det er mange som ville gjort det same:

Leif Kvamsdal:

Sidan eg ikkje toler 5 kløver frå makker er dobling lite fristande. Står då mellom "sikre" udobla beiter eller 4 sp. Velger det siste.

Petter Haram:

Dobler! Hva er problemet? Er du ikke med på slike kort så blir det dårlig med poeng i lengda... Står slem med makker utstyrt med Dxxxx-x-KDx-xxxx

Per-Christian Gjerde:

Valget står mellom dbl og 4sp. Eg velger 4sp..

Arve Hjelm:

På ferga er det alltid 4s

Odd Egil Nygård:

Som den enkle sjela eg e blir valget 4 spar