Kva no?

Du spelar lagkamp og bestemmer deg for å opne på dette i 2. hand:

5 4 3
-
E D 9 8 4
E 9 5 4 2

Og meldingane går slik:

Vest

Nord (du)

Øst

Syd

Pass

1 ruter

Pass

1 hjerter

Pass

2 kløver

Pass

2 spar (fjerde farge)

Pass

3 kløver

Pass

3 hjerter

Pass

?????

 

 

Kva melder du no?

Og her er svara:

Kort og konsist frå Ivar Lunde og Lisbeth:

3 spar

Eg spurte også Geo:

Han ville også ha meldt 3 spar, men var tvilande til om han ville ha opna på handa.

Krasst frå Geir Hoff:

Må berre sei at du er ikkje noko stor lagkamp spelar om du opnar i 2. hand med den handa!! J

Men når du først har havna i ulukka, noko som nokon gjer oftare en andre J, får ein berre ta konsekvensen av dette.

Du har to alternativ: 

1.        Knip att auga og meld 3nt! Om makker ikkje har sp så synes eg han er lite konstruktiv om han passar! Du har sagt du har 5-5 i minor og alt tillseier at du får sp ut mot 3NT.

2.       3 sp. Dette må vise handa di? Har 5-5 i minor og 3 kort sp. Vi kan spille 4sp på 4-3 om hjerta er dårleg??

 Send ballen over til makker, og etterpå lov at du ikkje skal opne med sånne kort att!!