Kvifor det blir feil

Geir Hjelmeland meinar ein ikkje skal opne i svake to med 6-4 fordeling. Her kjem forklaringa:

Byt om vest og syd sine hender i spelet mot BAK, så ser du kvifor det er farleg å opne med 2 hjerter på mi hand.

Slik var den opprinnelege handa:

J6
Q97643
6
KJ105

K43
AK
AJ72
AQ74

EQ1082
1052
K84
98

975
J8
Q10953
632

Så byter vi om syd og vest:

J6
Q97643
6
KJ105

975
J8
Q10953
632

EQ1082
1052
K84
98

K43
AK
AJ72
AQ74

Meldingsforløp hvis nord ikkje opnar i svake to:

Nord Syd
2 NT 3 ru (overføring)
3 hjerter 4 kløver (farge, kan vere cue med god hjerterfarge)
4 ruter 4 spar (hvis eg tek eit zia-bid her har eg akseptert kløver som trumf)
4 NT 5 ruter
6 kløver  

Meldingsforløp hvis nord opnar i svake to:

Nord Syd
2 hjerter 2 NT (krav)
3 ruter (singel ruter) ?? Antar nord har 3-6-1-3 fordeling, vanskeleg å komme i 6 no.