Litt å slite med
Av Geir Hjelmeland

 

Eg observerte eit intressant spel på BBO i går:

 

Kontrakta blei 7spar

 

 

E D x x x
E K D x x
x
D x

 

 

 

 

 

K x x
x x x
E D kn x x
E x

 

 

 

 Utspel spar knekt.

 

Kva er beste speleføring???

 

Kjem med fasiten når de har fått slite litt :-).

 

PS! Det sit litt skeivt…

 

No meinar han visst vi har slite nok, så her er løysinga:

 

Heile spelet:

 

 

E D x x x
E K D x x
x
D x

 

x x x

kn 10 9 x
K x x
K x x

 

Kn 10
x
x x x x

Kn x x x x x

 

K x x
x x x
E D kn x x
E x

 

 

 

Eg meiner ein har 2 måtar å spele denne kontrakta på:

 

Alternativ 1 (best):

 

Tar E D i spar, spelar ruter til esset og ruter til trumf, spar til kongen og ruter dame. Hvis kongen ikkje kjem på hadde eg slept den, men no kjem kongen på og vi trumfer.. E K i hjerter (hjerteren sit 4-1) og kløver til esset. På dei to siste rutene blir vest skvist i hjerter og kløver.

 

Slik er stillinga før dei to siste rutene blir spelt:

 

-
D x x
-
D

 

-

kn 10
-
K x

 

-
-
x

Kn x x

 

-
x
kn x
x

 

 

 

 

Alternativ 2:

 

Stikk utspelet med spar konge og spel spar til esset. Ta to høge hjerter (spelar på at om hjerta sit 4-1, sit singel hjerter i lag med dobbel spar). Ein ser no att hjerteren ikkje sit og må velge korleis enn skal spele ruteren (skal ein kappe må ein gjere det no). Trumf ein hjerter. Ruter ess og ruter dame (slepp den hvis ikkje kongen kjem på). Dersom ein spelar på denne måten og hjerteren sit, får ein kanskje ein betre sjanse til å finne ruter konge sidan motspelarane skal kaste på fem gonger hjerter og fire gonger spar.