Litt forunderleg

Sjå litt på dette spelet frå 1. divisjon:
 

Rundenr 7   ª K5  
Spillnr 197(5)   © Q753  
Giver: Nord   ¨ 9753  
Sone: Nord-Syd   § J85  
  ª AQ   ª JT98632
  © AK8   © J962
  ¨ AJ6   ¨ Q
  § Q6432   § K
    ª 74  
    © T4  
    ¨ KT842  
    § AT97

 

 

 

 

 

 

 

 

I min verden går det pass - pass - pass - 2 NT i vest. Øst melder overføring til spar og så hamnar vi i sparkontrakt på vest si hand. Virker normalt, ikkje sant? Men sjå på resultata på spelet frå 1. divisjon:

NS... ØV...   Kontrakt... .Sp. Stikk ....NS. ....ØV. ...NS. ...ØV.
1 7   6 Spar Ø 11 50 0 11.0 -11.0
8 9   4 Spar V 10 0 420 1.0 -1.0
9 8   4 Spar Ø 10 0 420 1.0 -1.0
4 10   4 Spar Ø 11 0 450 0.0 0.0
2 6   4 Spar Ø 11 0 450 0.0 0.0
3 5   4 Spar Ø 11 0 450 0.0 0.0
10 4   4 Spar Ø 11 0 450 0.0 0.0
5 3   4 Spar Ø 11 0 450 0.0 0.0
6 2   4 Spar V 11 0 450 0.0 0.0
7 1   4 Spar Ø 11 0 450 0.0 0.0
BUTLERSNITT: -442 (1)

 

 

 

 

 

 

 


Åtte av ti bord har fått sparkontrakta i øst...Betyr det at åtte førstedivisjonsspelarar har opna med 3 spar på øst si hand? Sven Olai Høyland gjorde det i BBO-kampen. Eg tippar at dersom spelet hadde dukka opp i ei turnering heromkring hadde det vore omvendt, for vi opnar ikkje i 3 spar med fire hjerter ved sidan av :)
På dette spelet spelte det ingen rolle kva ein gjorde, men kanskje vi må revurdere prinsippa?

Antix påpeikar at det kan hende at øst har brukt puppet stayman over 2 NT opninga og deretter meldt 4 spar over det neppe heilt uventa 3 NT-svaret. Sant nok, men er dette ei hand for puppet? Vil du heller spele 4 hjerter på 4-4 tilpass enn spar på 7-2 (minst)?