Mange gode poeng

Dette spelet her gjekk alldeles i ball for øst-vest (som eg dessverre har gløymt kven var, men spelet er frå VM).

 

8
D 10 7 4
E 6 2
E D 9 7 4

 

E 6 5 3
E 8 5 2
D kn
kn 8 6

 

D kn 10 4
K kn 6
K 9 8 5
K 5

 

K 9 7 2
9 3
10 7 4 3
10 3 2

 

 

Vest

Nord (Lindqvist)

Øst

Syd (Brogeland)

 

 

 

Pass

1 kløver

Pass

1 spar

Pass

2 spar

X

XX

Pass

Pass

3 kløver

Pass

Pass

Pass

 

 

 

Har du avtalt kva du gjer med Boye sine kort over 2 sp xx? Eg meinar at pass betyr at ein ikkje har noko å melde; ”redd deg sjølv, makker”. Interesse for å spele mot 2 sp xx er det ikkje, og det er heller ikkje ei hand med firekorts hjerter eller ein femkorts minor.

Kven sin feil er det at nord-syd får spele 3 kløver når øst-vest har utgang i korta? Øst si redobling syner gode kort, og det er nok vest som må ta skulda for dette.