Mange poeng

Berre Daniel og Edvard fekk heim 3 NT i dette spelet frå klubben 6. april.

7 S E765
S/Alle   H DJ63
  R DJ2
  K ET
S DJT832   S 
H K72 H 954
R T8 R E754
K D3 K K98765
  S K94
  H ET8
  R K963
  K J42

På sør si hand med spar ut er det ikkje mange problem i spelet: To sparstikk, tre hjerterstikk, tre ruterstikk og eitt i kløver blir ni. Eigentleg bør ein få ti stikk med spar ut. Medan det fortsatt er kommunikasjon mellom hendene er det berre å spele ein kløver til tiaren og sjå kva som skjer. I dette tilfellet ramlar kløver dama neste gong og to kløverstikk er i boks.

Dersom det kjem kløver ut, må ein vere litt meir nøyaktig. La oss seie kløver dama kjem ut. Det ser ut som lengda i kløver sit i øst, så då er det viktig å få vekk inntaket i øst medan du endå har kløverhold. Difor må ein spele ruter først. Dersom øst har hjerterkongen kan du ta tre hjerterstikk utan å sleppe han inn, og dersom vest har hjerterkonge har han ikkje fleire kløver å spele når han kjem inn.

Tre par let motparten spele 2 spar andre vegen, berre eitt av desse para fekk dobla kontrakta. Dei fekk 500 inn og nest-topp. Dersom syd passar i opning og vest opnar i svake to i spar, vil eg påstå at både nord og syd har kort til å doble. Mot ei multiopning bør det vere endå enklare, vest opnar i 2 ruter, nord passar, øst melder 2 spar, pass i syd og vest og nord doblar opplysande.