Meiningsmåling

Naturleg system. Kva opnar du med på desse korta?

K
E 2
E kn 9 8 5
E K kn 8 5


Øystein Vasset:

1 ruter

Lisbeth Glærum:

En desidert 1 ruteropning.

Odd Egil Nygård:

1 ruter selvfølgelig.

Petter Haram:

Etter min mening er dette en klassiker som misbrukes til åpning 2 kl. 2kl-åpning med tosetere er alltid vanskelig å få vist skikkelig, og i dette tilfellet er handen også ALT for dårlig, det er 5 tapere. 2nt er heller ikke noe alternativ siden det er en toseter det er snakk om (20-21). Den opplagte meldingen i mitt hodet er derfor 1 kløver etterfulgt av 2 ruter og 3 ruter... Må vise minst 5-5 etterhvert og kanoner. Tåler om makker tror jeg har 6 kløver siden den er så god.

Jo Kjetil Hamrum:

Helness seier at med singel honnør kan du opne med sterk grand.

Arve Bjørn Røneid:

Opnar med 1 ruter ti av ti gonger på slike kort.

Arnt Ola Fidjestøl:

Eg hadde opna med 1 ru. Går neppe pass rundt så lenge det er så mykje major fordelt på dei tre andre hendene. Dessuten får eg truleg anledning til å vise handa mi når eg kjem igjen med ei kløvermelding på eitt eller anna nivå:)

Leif Kvamsdal:

Har vel akkurat til å opne i 1 ruter (kva anna?), for så å melde 3 kløver over 1 hj/sp.
 
Så kjem neste spørsmål: Du opnar i 1 ruter, makker svarar 1 spar og du hoppar til 3 kløver. Makker melder 4 spar. Har du til å melde ein gong til? I så fall, kva?


Leif Kvamsdal:

Meldingane på vårt bord gjekk 1 ru - 1 sp, 3 kl - 4 spar som eg letta til 5 spar. Det blei passa ut. I ettertid blei det semje om at 5 spar-meldaren har alle dei andre essa + honnør i spar, slik at slem skulle meldast.

Arve Bjørn Røneid:

Makker veit om mine minorkort og melder likevel 4 spar åleine. Spar konge og hjerter ess fekk plutselig stor verdi. Melder 5 spar og ber makker vurdere korta sine.

Makker sine kort var sånn:

D kn 10 5 4 3 2
K kn 5 4
-
7 6

Eg trur ikkje nokon i KM klarte å melde slemmen.