Melde hardt og spele godt

 

Arild Hoff var den einaste som fekk 12 stikk i dette spelet frå sona i Vadheim, og det blei han nødt til, for kontrakta var 6 hjerter J

 

Rundenr 10

 

ª Q93

 

Spillnr 20(20)

 

© KQ2

 

Giver: Vest

 

¨ J5

 

Sone: Alle

 

§ J9432

 

 

ª T875

 

ª KJ62

 

© T5

 

© 873

 

¨ 98642

 

¨ Q7

 

§ 86

 

§ KQT5

 

 

ª A4

 

 

 

© AJ964

 

 

 

¨ AKT3

 

 

 

§ A7

 

 

Det kom hjerter ut til nieren. Arild spelte no ess, konge i ruter og ruter til høg steling i bordet. Han tok ut trumfen og innkasserte kløver ess og ruter ti. Deretter tok han for resten av trumfen.

 

Før den siste trumfen blir spelt er stillinga denne:

 

Rundenr 10

 

ª Q9

 

Spillnr 20(20)

 

©

 

Giver: Vest

 

¨

 

Sone: Alle

 

§ J9

 

 

ª T87

 

ª KJ

 

©

 

©

 

¨

 

¨

 

§ 8

 

§ KQ

 

 

ª A4

 

 

 

© 6

 

 

 

¨

 

 

 

§ 7

 

 

Øst måtte single kløver kongen for å halde to spar, og i stikk ti kom han inn på den, berre for å måtte avslutte med spar frå kongen.

 

NS...

ØV...

 

Kontrakt...

.Sp.

Stikk

....NS.

....ØV.

...NS.

...ØV.

[3]

[17]

 

6 Hjerter

S

12

1430

0

12,9

-13,0

[2]

[18]

 

3 NT

S

11

660

0

8,6

-8,7

[12]

[8]

 

3 NT

S

11

660

0

8,6

-8,7

[9]

[11]

 

3 NT

N

11

660

0

8,6

-8,7

[23]

[24]

 

4 Hjerter

S

11

650

0

0,0

0,0

[21]

[26]

 

4 Hjerter

S

11

650

0

0,0

0,0

[1]

[19]

 

4 Hjerter

S

11

650

0

0,0

0,0

[15]

[5]

 

4 Hjerter

S

11

650

0

0,0

0,0

[14]

[6]

 

4 Hjerter

S

11

650

0

0,0

0,0

[25]

[22]

 

3 NT

N

10

630

0

-6,5

6,4

[20]

[27]

 

2 Hjerter

S

11

200

0

-9,7

9,7

[13]

[7]

 

2 Hjerter

S

11

200

0

-9,7

9,7

[16]

[4]

 

6 Hjerter

S

11

0

100

-13,0

12,9

[28]

[10]

 

0%-60%

 

 

 

 

-13,0

2,6