Meldeproblem

Du har:

E K 3
E K kn 9 8
-
E K kn 10 9

Meldingane går slik:

Vest (du)

Nord

Øst (makker)

Syd

2 kløver (20+)

4 kløver (yeslek)

Pass

4 ruter

???

 

 

 

4 kløver syner enten ruter eller begge major. Syd sin 4 ruter er ikkje heilt obligatorisk. Med god ruterstøtte kan han finne på å melde sin beste major dersom han vil stampe i 5 ruter, men sjølvsagt skal ein ha litt spesielle kort for å melde noko anna enn 4 ruter her.

Kva melder du? jonill@hotmail.com