Melder du meir?

Vest Nord Øst Syd (du)
      2 kl (20+)
2 ruter 3 kløver Pass 3 NT
Pass 4 kløver Pass 4 ruter (cue)
X 4 hjerter (cue) Pass 4 NT
Pass 6 kløver Pass ???

E D 8 3
E 7
E D 7
E K 8 5

Det er litt smått med avtalar med makker, men melder du meir no?

Lisbeth Glærum:
7 kløver

Torstein Rongved:
7 NT

Arild Hoff:
7 kløver

Arnt Ola Fidjestøl:
7 kløver
Skjønar ikkje 6 kløver, men eg hadde meldt 7 kl - kan nesten ikkje sjå kva makker kan ha som gjer at det ikkje står - og eg likar å spele storeslem :)

Per-Christian Gjerde:
Det kjem an på kven som er makker :)

  K 7
K D kn 6
2
kn 10 7 6 3 2
 
2
9 8 5 4 3 2
K kn 10 9 8 6
-
  kn 10 9 6 5 4
10
5 4 3
D 9 4
  E D 8 3
E 7
E D 7
E K 8 5
 

Her er fjorten stikk, så det var definitivt rett å løfte. Eg gjorde ikkje det fordi eg blei frustrert over at makker meldte 6 kløver. Min plan var å storesleminvitere når makker meldte av sine null ess, medan makker meinte det var tøys å spørre når eg hadde alt sjølv. Uansett: Totalhavari.